Vi ringer deg!
Ring oss!

Personvernerklæring Ditt Ekstralager & Fasilitator

Personvernerklæring Ditt Ekstralager & Fasilitator

Behandling av personopplysninger i Ditt Ekstralager AS

Personvernerklæring

KORT FORTALT:

Her er et kort sammendrag av våre løfter til deg når det gjelder hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du bør lese hele personvernerklæringen for fullstendighets skyld.

  • ● Vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og personvernerklæringen vår. Vi ønsker fullstendig åpenhet om hva vi gjør med personopplysningene dine. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt.

  • ● De fleste opplysningene vi har om deg er opplysninger du selv gir oss når du inngår et leieforhold med oss, eller registrerer en profil på våre nettsider.

  • ● Personopplysningene dine deles ikke med noen med mindre vi må dele for å levere tjenesten, eller du har gitt oss et særlig samtykke. Vi må dele kontonummeret ditt med vårt fakturaprogram og databehandler sendregning.no eller husleie.no for å kunne spore og fordele transaksjoner knyttet til samarbeidsforholdet oss i mellom.

  • ● Du kan når som helst rette og slette personopplysningene dine, og vi oppbevarer dem uansett ikke lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet og lovpålagte plikter.

  • ● Barn under 15 år kan benytte oss, men kun såfremt barnets foresatte er lagt inn i våre systemer.


HELE PERSONVERNERKLÆRINGEN:

Vi må behandle en del opplysninger om deg for at vi skal kunne levere, og du skal kunne bruke oss («tjenesten»). Det er viktig for Ditt Ekstralager AS at ditt personvern ivaretas når du benytter tjenesten, og at du forstår hvordan vi bruker personopplysningene dine. I denne personvernerklæringen forklarer vi blant annet hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor, og hva vi bruker opplysningene til. Denne personvernerklæringen er en del av Ditt Ekstralager ASs brukervilkår. Ved å godta personvernerklæringen og brukervilkårene aksepterer du at Ditt Ekstralager  AS behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernerklæringen.

1       Informasjon vi samler inn

Opplysninger du gir oss

I tilknytning til profilen din kan vi registrere blant annet navn, e-post, telefonnummer, adresse, fødselsdato og betalingskortnummer. Du kan dessuten velge å legge inn et profilbilde.

Opplysninger Ditt Ekstralager AS registrerer når du bruker tjenesten

Vi registrerer informasjon i forbindelse med din bruk av tjenesten, blant annet (i) domenet som tjenesten blir besøkt fra, (ii) hvilken nettleser som benyttes, (iii) varigheten av besøket, (iv) IP-adresse, (v) enhetsinformasjon, (vi) informasjonskapsler, (vii) anonyme identifikatorer, (viii) tidspunkt for besøket, (ix) hvordan du benytter tjenesten (deriblant hvilke funksjoner du benytter), (x) hvor mange grupper du oppretter, (xi) informasjon om geografisk posisjon og (xii) hvor lang tid det tar for deg å gjennomføre oppgaver i tjenesten.

Opplysninger vi samler inn fra andre

Dersom du bruker vårt nettsted, mottar vi informasjon om kjøpstidspunkt, i hvilken butikk et kjøp blir foretatt, og beløpet som ble betalt. Slik informasjon får vi fra bankene via BankAxept. Vi mottar ingen ytterligere kjøpsdetaljer.  

2       Hvordan vi bruker personopplysningene dine

Gjennomføring av avtalen med deg

Ditt Ekstralager AS bruker personopplysningene dine til å levere tjenesten som avtalt. Vi bruker også opplysningene til å gi deg en best mulig brukeropplevelse, for eksempel i form av automatisk pålogging og tilpasning av tjenesten til din enhet.

Personalisering av tjenesten

Informasjonen blir brukt til å personalisere tjenesten, for eksempel ved å finne innhold som er relevant for deg eller andre brukere eller grupper av brukere.   

Utvikling, forbedring, statistikk og måling

Informasjonen blir brukt til å bedre forstå hvordan brukerne våre får tilgang til og bruker tjenesten, med det formål å bedre kunne respondere på brukernes preferanser og ønsker og å forbedre tjenesten i sin helhet. Informasjonen blir også brukt til andre forsknings- og analyseformål.  

Markedsføring

Overfor brukere som har et aktivt kundeforhold til Ditt Ekstralager AS, vil vi kunne sende markedsføring per e-post, SMS eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder. Slik markedsføring skjer alltid innenfor rammene av markedsføringsloven. Du kan be om ikke å motta slik markedsføring. Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Ditt Ekstralager AS, eller om vi skulle ønske å sende deg markedsføring som faller utenfor rammene av kundeforholdet, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi sender deg markedsføring.  

3       Hvordan vi deler personopplysningene dine

Generelt

Vi deler bare personopplysningene dine med andre hvis det er nødvendig for å gjennomføre tjenesten eller vi skulle være forpliktet til slik deling i henhold til lov, forskrift eller rettslige prosesser.

Enhver deling utover slik deling som nevnt i dette punktet krever ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne (i medhold av en databehandleravtale). Noen av våre databehandlere befinner seg utenfor EU/EØS. For å sikre at disse databehandlerne behandler personopplysninger på en forsvarlig måte benytter vi EUs standardavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland. Databehandlere lokalisert i USA kan alternativt være tilknyttet Privacy Shield ordningen.

4       Andre Ditt Ekstralager AS-brukere vil ikke få tilgang til informasjonen din

Dine opplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer, bilde og eventuelle opplysninger du gir i innlegg eller kommentarer) er ikke synlige for andre

For at Ditt Ekstralager AS skal være enkelt å bruke kan andre brukere av Ditt Ekstralager AS søke deg opp hvis de kjenner telefonnummeret ditt eller e-postadressen din. Da vil de også få tilgang til navn, telefonnummer/e-postadresse og bilde hvis du har valgt å registrere det.

Hvis du ikke ønsker at andre Ditt Ekstralager AS-brukere skal få tilgang til informasjonen din slik som beskrevet ovenfor bør du enten begrense informasjonen du oppgir eller ikke bruke tjenesten.

Dine betalingskort og annen informasjon som det ikke er nødvendig at andre brukere har tilgang til vil ikke bli delt med andre brukere.

5       Innsyn, retting og sletting av personopplysninger

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg. Hvilke personopplysninger du har registrert eller på annen måte oppgitt fremgår av profilen din. Hvis noen av opplysningene vi har registrert om deg ikke er korrekte, oppfordrer vi deg til å ta gjøre endringer i profilen din. Der kan du også eventuelt slette personopplysningene dine med mindre de er nødvendige for at vi skal kunne levere tjenesten. Du kan også når som helst trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter. Merk at din aktivitet i Ditt Ekstralager  AS (for eksempel påmeldinger, avmeldinger, innlegg, meldinger eller annen kommunikasjon) vil forbli synlig for dem det er relevant for (for eksempel gruppens medlemmer, arrangementets deltakere osv.) selv om du skulle melde deg ut av dine grupper eller slette din Ditt Ekstralager AS-profil. Ved å slette din Ditt Ekstralager AS-profil vil navnet og kontaktinformasjonen som er knyttet til disse aktivitetene anonymiseres/fjernes.  

6       Barns personvern

Barn under 15 år kan benytte oss, men kun såfremt barnets foresatte er lagt inn som bruker, vil disse kunne se barnets aktivitet.

7       Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å øke brukeropplevelsen og få mest mulig effektiv bruk av tjenesten. En informasjonskapsel er et stykke data som sendes fra en internettside som besøkes, og som lagres lokalt på brukerens nettleser. Hensikten er å bruke informasjonskapslene til å bevare data relatert til brukerens preferanser og kontoinnstillinger, samt til å evaluere og sammenstille statistikk om brukerens aktivitet. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler som standard. Du kan når som helst avslå bruken av informasjonskapsler ved å gjøre endre innstillingene i nettleseren til ikke å godta informasjonskapsler. Merk imidlertid at noen deler av tjenesten kanskje ikke fungerer på riktig måte dersom informasjonskapsler blir fjernet.

8       Informasjonssikkerhet

Vi har gjennomført organisatoriske og tekniske rutiner og tiltak som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet, og at de er tilgjengelige ved behov.

9       Endringer i personvernerklæringen

Vi vil nå og da komme til å oppdatere denne personvernerklæringen for å reflektere eventuelle endringer i tjenesten. Endret personvernerklæring vil i slike tilfeller bli publisert på spond.com. Ved større endringer vil vi varsle deg direkte på egnet måte, enten via tjenesten eller e-post.

10     Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Ditt Ekstralager Minilager AS, organisasjonsnummer 918 931 937, og Ditt Ekstralager Fasilitator AS, organisasjonsnummer 918 946 519, Furuvegen 38, 2070 Råholt, er behandlingsansvarlige.