KJØPSVILKÅR MINILAGER

Vi har oppsummert dine rettigheter ved kjøp av våre lagertjenester. Dersom du lurer på noe vedrørende vilkårene er vi alltid tilgjengelige for besvare dine spørsmål.

VIKTIGSTE VILKÅR

Dette er de viktigste vilkårene våre, for å lese våre allmenne vilkår for lagerleie kan du gå hit.

PRISER

Utleie av lagerboder er momsfritt for privatpersoner. For merverdiavgiftspliktige foretak kommer merverdi i tillegg til de oppgitte prisene.

LEVERINGSTID

Når betalingen er utført kan leietaker ta i bruk lagerrommet så snart han/hun ønsker på startdatoen.

BETALING / FAKTURERING

Vi tilbyr i dag faktura på e-post og Vipps for de som ønsker dette. På tilbudet du får vil du få oppgitt prisene på de forskjellige tjenestene. Avtalegiro er uten gebyr men må settes opp selv av kunde.

OPPSIGELSE

Vi har 1 måneds oppsigelsestid fra fakturaperioden. Til eksempel om din leieperiode går fra la oss si 15 i måneden eller 1 i måneden så gjelder oppsigelsen fra den neste av den datoen.

Oppsigelse sendes til regnskapsavdelingen vår. E-postadressen dit står på fakturaen du har fått, om ikke ikke kan du også bruke kontaktskjemaet vårt her.

RETUR OG ANGREFRIST

Leietaker har 7 dagers angrefrist fra bestilling. Angrefristen bortfaller f.o.m. den dato som er angitt som startdatoen i bestillingen.

SUPPORT

Leietaker har rett til fri telefonstøtte og/eller support på e-post i hele leieperioden.

REKLAMASJON

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34, 2002 – Hvis det oppdages en feil eller mangel, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren fikk tjenesten (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

PERSONVERN

Vår personvernpolicy finner du her: https://dittekstralager.no/personvern. Vår personvernpolicy gjelder for alle personopplysninger som vi behandler, og er ikke begrenset kun til de som har kjøpt våre tjenester.

FORBEHOLD

Vi tar forbehold om mulige skrivefeil og forbeholder oss retten til å endre priser publisert på disse sidene uten forutgående varsel. Du må være fylt 18 år for å kjøpe tjenester av oss.

FORSIKRING

For kunder som har bestilt temperert lager etter første Mai 2019 (01.05.2019) er kjøp av forsikring via Ditt Ekstralager standard, såfremt ikke leietaker selv har egen forsikring, og informerer Ditt Ekstralager om det. Priser på forsikring finner du her: forsikring

OPP